Marcin Bodziony

doradca podatkowy

Prowadzę sprawy podatkowe oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych. Specjalizuję się w kontrolach ZUS, kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!
20 czerwca 2020

Marcin BodzionyKomentarze (0)

Otrzymanie interpretacji – jakie rodzi skutki?

Przed złożeniem wniosku o wydanie interpretacji warto wiedzieć, z czym wiąże się otrzymanie interpretacji. W tym wpisie zwrócę uwagę na najistotniejsze skutki jej uzyskania.

Czy muszę zastosować się do interpretacji?

Być może jest to zaskakujące, ale nie. Przepisy (art. 35 ust. 1 Prawa przedsiębiorców) przewidują wprost, że interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy.

Otrzymanie interpretacji - jakie rodzi skutki?

Oznacza to, że możesz nie zgodzić się ze stanowiskiem ZUS i zrobić po swojemu. Niemniej jednak, w praktyce dość trudno potem skutecznie wytłumaczyć kontrolującemu, że nie zastosowałeś się do interpretacji, ponieważ była błędna. Z tego względu zawsze proponuję dokonanie skrupulatnej analizy szans na uzyskanie pozytywnej interpretacji przed złożeniem wniosku.

Wychodzę z założenia, że nie warto wnioskować o interpretację w sytuacji, w której jest niemal pewne, że będzie ona negatywna. Od tej rekomendacji jest wyjątek. Chodzi o sytuację, w której wiemy, że ZUS najprawdopodobniej wyda interpretację negatywną, ale istnieje spora szansa, że po wniesieniu odwołania sąd tę interpretację zmieni na pozytywną.

Czy ZUS musi zastosować się do interpretacji?

Interpretacja jest dla ZUS wiążąca, o ile nie została później zmieniona. Ponadto, powoływany wyżej przepis przewiduje, że przedsiębiorca nie może być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami ani daninami w wysokości wyższej niż wynikające z uzyskanej interpretacji indywidualnej.

Czy otrzymanie interpretacji uniemożliwia przeprowadzenie kontroli?

Otrzymanie interpretacji nie oznacza, że ZUS nie może Cię skontrolować. Co ciekawe, nie chroni przed tym nawet pozytywna interpretacja. Składając wniosek o wydanie interpretacji powinieneś wiedzieć, że w pewien sposób odkrywasz przed ZUSem swoje karty. Elementem Twojego wniosku o wydanie interpretacji jest opis sytuacji, która ma być poddana ocenie. Innymi słowy, we wniosku opisujesz (i to bardzo dokładnie), co zrobiłeś lub co zamierzasz zrobić. W pewien sposób stajesz się nieco bardziej podatny na kontrolę. Nie chciałbym, aby to zdanie zniechęciło Cię do składania wniosków o interpretację. Chodzi mi jedynie o to, że dobry wniosek to przede wszystkim przemyślany wniosek. O tym, co powinieneś wziąć pod uwagę rozważając wniosek o interpretację przeczytasz w kolejnym wpisie.

Czy od negatywnej interpretacji możesz się odwołać?

Jeśli ZUS rozpatrzy Twój wniosek negatywnie, to przysługuje Ci odwołanie do sądu. Sąd może zmienić wydaną przez ZUS interpretację na Twoją korzyść.

***

Jeśli zainteresował Cię temat interpretacji wydawanych przez ZUS, to więcej informacji na ten temat znajdziesz w kategorii Interpretacje ZUS.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: bodzionymarcin@poczta.onet.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Doradcę podatkowego Marcina Bodziony Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Doradca podatkowy Marcin Bodziony z siedzibą we Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bodzionymarcin@poczta.onet.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: