Marcin Bodziony

doradca podatkowy

Prowadzę sprawy podatkowe oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych. Specjalizuję się w kontrolach ZUS, kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Kontrola ZUS

11 czerwca 2020

Marcin BodzionyKomentarze (0)

Stronniczość kontrolującego

Stronniczość kontrolującego może być podstawą do jego wyłączenia z udziału w kontroli. Podstawa prawna Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, inspektor kontroli ZUS podlega wyłączeniu z udziału w kontroli w razie stwierdzenia okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezstronność w jego postępowaniu. Jakie to okoliczności? Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych […]

Odpowiedź na pytanie, co powinny zawierać zastrzeżenia do protokołu kontroli, teoretycznie znajduje się w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 91 ust. 3 tej ustawy, płatnik składek ma prawo (…) złożyć pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe. Elementy są więc dwa: 1) zastrzeżenia; 2) środki dowodowe. Zastrzeżenia Zastrzeżenia do […]

Jaki jest termin na zastrzeżenia do protokołu kontroli ZUS? 14 dni Od kiedy liczyć ten termin? od dnia doręczenia protokołu kontroli Jaką datę traktować jako dzień doręczenia? datę otrzymania przesyłki poleconej z protokołem (przyda się śledzenie przesyłek poczty polskiej) datę osobistego odbioru protokołu od inspektora (zazwyczaj wpisana przy podpisie) W jaki sposób upewnić się co […]

Jako przedsiębiorca możesz złożyć wniosek o przyspieszenie wszczęcia kontroli ZUS. Decydując się na taki krok – co oczywiste – przyspieszasz moment wszczęcia kontroli i być może również moment jej zakończenia. Uważam jednak, że przed złożeniem takiego wniosku powinieneś sprawę dobrze przemyśleć. Pomoże Ci w tym ten wpis. Wszczęcie kontroli Zacznijmy od paru słów na temat […]

W postępowaniu prowadzonym przez ZUS zdarza się, że ma miejsce przesłuchanie świadka. W jego trakcie przedstawiciel ZUS zadaje pytania mające zmierzać do wyjaśnienia sprawy. Do pewnego momentu wydawało mi się, że prawo zadawania pytań przez płatnika lub jego pełnomocnika w trakcie przesłuchania jest oczywiste. Z tego przekonania wyprowadzono mnie w jednym z oddziałów ZUS w […]