Marcin Bodziony

doradca podatkowy

Prowadzę sprawy podatkowe oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych. Specjalizuję się w kontrolach ZUS, kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!
11 czerwca 2020

Marcin BodzionyKomentarze (0)

Stronniczość kontrolującego

Stronniczość kontrolującego może być podstawą do jego wyłączenia z udziału w kontroli.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, inspektor kontroli ZUS podlega wyłączeniu z udziału w kontroli w razie stwierdzenia okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezstronność w jego postępowaniu.

Jakie to okoliczności?

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie wymienia okoliczności, które uzasadniają wyłączenie inspektora z kontroli. Katalog podstaw wyłączenia znajduje się w art. 24 kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten wymienia relacje, które z oczywistych względów powodują, że jedna osoba nie może kontrolować drugiej. Tak byłoby choćby wówczas, gdyby tata-inspektor kontrolował firmę córki jako płatnika.

W praktyce takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko, gdyż ZUS pilnuje, aby kontrolę prowadziły osoby, co do których obiektywizmu na pierwszy rzut oka nie powinno być wątpliwości.

Częściej, zwłaszcza w mniejszych miastach, może pojawić się podstawa wyłączenia, która wynika np. z tego, że kontrolę w firmie miałby prowadzić ktoś, kogo bliski krewny pracuje lub pracował w danej firmie.

Powyższe przykłady mogą być jednak dla Ciebie, jako płatnika, czysto teoretyczne. Z mojego doświadczenia wynika, że płatnicy zazwyczaj zaczynają dostrzegać stronniczość kontrolującego w sytuacji, w której widzą wyraźnie negatywne nastawienie do siebie lub swojej firmy. Zastanawiają się wówczas, czy mogą odsunąć takiego inspektora od kontroli?

Moim zdaniem wiele zależy tu od specyfiki sytuacji. Zasadniczo jestem jednak za tym, by składać takie wnioski. Nawet jeśli nie spowodują one wyłączenia inspektora, to mogą podziałać dyscyplinująco.

Stronniczość kontrolującego, a wniosek o wyłączenie

Jako płatnik zawsze możesz złożyć wniosek o wyłączenie inspektora kontroli, który jest Twoim zdaniem stronniczy.

Najważniejsze, co powinieneś zrobić w takim wniosku, to uprawdopodobnić stronniczość kontrolującego. Innymi słowy, powołaj okoliczności, które Twoim zdaniem powodują, że inspektor nie jest obiektywny. Jeśli możesz, poprzyj swoje argumenty dowodami. Być może temat dowodów przybliży Ci ten wpis.

Co kluczowe, powołany wyżej przepis nie wymaga od Ciebie, żebyś dowodził, że inspektor dopuścił się jakiegoś konkretnego działania, które świadczy o jego uprzedzeniu do Twojej osoby. Wystarczy, jeśli uprawdopodobnisz, że zachodzi sytuacja, która obiektywnie może wpływać na bezstronność inspektora. Nie musi być ona wprost wskazana w przepisach.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: bodzionymarcin@poczta.onet.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Doradcę podatkowego Marcina Bodziony Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Doradca podatkowy Marcin Bodziony z siedzibą we Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bodzionymarcin@poczta.onet.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: