Marcin Bodziony

doradca podatkowy

Prowadzę sprawy podatkowe oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych. Specjalizuję się w kontrolach ZUS, kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!
21 lutego 2020

Marcin BodzionyKomentarze (0)

Udział w przesłuchaniu w ZUS – czy warto?

W toku kontroli ZUS inspektor prawdopodobnie będzie chciał kogoś przesłuchać. Najczęściej będą to Twoi pracownicy – byli lub obecni. ZUS powinien Ciebie – jako płatnika – zawiadomić o tym fakcie. W pouczeniu znajdzie się informacja, że masz prawo uczestniczyć w tej czynności. Z mojego doświadczenia wynika, że zwłaszcza na początku kontroli, wielu płatników bagatelizuje wezwania na przesłuchania. Uważają, że nie ma sensu zawracać sobie nimi głowy. Udział w przesłuchaniu w ZUS jest niedoceniany.

Zeznania świadków są natomiast bardzo często wykorzystywane jako obciążające płatnika. Tu zaznaczam, że wcale nie musi być tak, że Twój pracownik przyszedł na przesłuchanie z zamiarem zeznania na Twoją niekorzyść. Często intencje są dobre, ale ostateczna treść protokołu przesłuchania wcale tego nie oddaje.

Dlaczego protokół przesłuchania może być niekorzystny?

Powodów takiego stanu rzeczy może być kilka. Wśród tych, które spotykam najczęściej, są:

– stres – pod wpływem często silnych emocji trudno zebrać myśli, przypomnieć sobie pewne fakty, a zwłaszcza precyzyjnie je przekazać,

– pytania zadawane w sposób bardzo ogólny – wielu inspektorów nie formułuje pytań precyzyjnie, co powoduje, że odpowiedzi świadków również bywają nieprecyzyjne,

– swoboda w notowaniu odpowiedzi przez inspektora kontroli – często jest tak, że inspektor wysłuchuje odpowiedzi świadka, czasem wchodzi z nim w dyskusję, a potem swoimi słowami opisuje odpowiedź świadka,

– jednostronność pytań – pytania zadaje tylko inspektor.

Te i wiele innych czynników powodują, że ostateczny kształt protokołu z przesłuchania świadka może być dla Ciebie niekorzystny.

Co mogę zrobić?

Większość ze wskazanych wyżej problemów możesz rozwiązać biorąc udział w przesłuchaniu w ZUS samemu lub wysyłając na nie pełnomocnika. Moim zdaniem najlepiej jest udzielić pełnomocnictwa do takiej czynności osobie, która posiada doświadczenie w przesłuchaniach. Najlepiej, gdy doświadczenie to pochodzi z przesłuchań w toku kontroli podatkowej lub kontroli ZUS. Jest to bowiem czynność dynamiczna, podczas której trzeba reagować szybko i celnie. Osobie bez doświadczenia będzie o to bardzo trudno.

Doświadczony pełnomocnik:

– może zmniejszyć stres świadka – świadek nie będzie sam na sam z inspektorem i będzie czuł, że w razie problemu może liczyć na wsparcie,

– może prostować lub wnosić zastrzeżenia do zadawanych pytań – najczęściej powoduje to ich doprecyzowanie przez inspektora,

– przypilnuje, aby treść zeznań świadka została maksymalnie precyzyjnie zapisana w protokole (bez pominięć, uogólnień i uproszczeń),

– będzie mógł zadać świadkowi pytania, co do których spodziewa się, że odpowiedzi mogą świadczyć na Twoją korzyść,

– w razie potrzeby poprosi o przerwę,

– zainterweniuje, gdy sposób, okoliczności lub miejsce przesłuchania będą nieodpowiednie,

– zareaguje w inny odpowiedni sposób, gdy będzie to konieczne.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: bodzionymarcin@poczta.onet.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Doradcę podatkowego Marcina Bodziony Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Doradca podatkowy Marcin Bodziony z siedzibą we Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bodzionymarcin@poczta.onet.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: