Marcin Bodziony

doradca podatkowy

Prowadzę sprawy podatkowe oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych. Specjalizuję się w kontrolach ZUS, kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!
22 marca 2020

Marcin Bodziony2 komentarze

Układ ratalny z ZUS

Układ ratalny z ZUS to umowa pomiędzy Tobą a ZUSem, która określa zasady rozłożenia na raty Twoich zaległości składkowych.

Z mojego poprzedniego wpisu, który znajdziesz tutaj dowiedziałeś się m.in., że ZUS może udzielić Ci ulg w zapłacie składek. Jedną z tych ulg jest możliwość rozłożenia składek na raty.

Jeśli spełnisz warunki udzielenia ulgi, które ZUS co do zasady opisał tutaj, to otrzymasz propozycję zawarcia układu ratalnego. Propozycja ta będzie miała najprawdopodobniej formę projektu umowy. Poniżej przedstawię Ci kilka praktycznych refleksji dotyczących tej umowy.

Umowę można negocjować

Przedsiębiorca, który finansowo stoi pod ścianą lub też zbliża się do niej może podświadomie zakładać, że warunki zaproponowane przez ZUS nie podlegają negocjacji. Jest to przekonanie mylne. Negocjacje z ZUS nie należą do łatwych, dlatego też przy wnioskowaniu o rozłożenie na raty większych sum warto skorzystać z pomocy doświadczonej osoby. Działając samodzielnie miej jednak świadomość, że możesz proponować ZUSowi warunki, które są dla Ciebie najdogodniejsze. Dotyczy to w szczególności wysokości poszczególnych rat i terminów ich płatności.

Z praktyki mogę podpowiedzieć, że stosowne propozycje warto składać już na etapie wniosku albo w okresie między złożeniem wniosku, a przygotowaniem przez ZUS projektu układu ratalnego. W chwili, gdy otrzymasz układ ratalny z ZUS do podpisu Twoje możliwości negocjacyjne mogą być nieco mniejsze.

Struktura rat

Ważnym elementem umowy jest załącznik przedstawiający to ile i w jakim terminie masz zapłacić. Raty nie muszą być równe. Mogą być rosnące, ale też malejące. Mogą też być równe. Zaproponuj ZUS rozwiązanie, które najbardziej Ci odpowiada.

Pamiętaj jednak, że w okresie układu będziesz musiał płacić składki bieżące. Zaproponuj więc raty adekwatne do swoich możliwości, aby nie mieć problemu z ich opłacaniem. W przeciwnym razie ZUS może zerwać układ, o czy niżej.

Rata balonowa

Przy większych zaległościach i mniejszych możliwościach płatniczych z Twojej strony możesz zaproponować ZUS tzw. ratę balonową. Jest to nic innego jak ostatnia rata do zapłaty, której wysokość znacznie przewyższa poprzednie raty.

Przykładowo – proponujesz ZUS układ ratalny, w którym płacisz co miesiąc pięć równych rat po 5.000 zł, a ostatnia, szósta rata to np. 50.000 zł. Jeśli Twoja sytuacja się poprawi, to oczywiście będziesz mógł ją zapłacić w całości. W przeciwnym razie – najlepiej na około dwa miesiące przed terminem płatności raty balonowej, złóż wniosek o rozłożenie raty balonowej na kolejne, mniejsze raty. Jeśli do tej pory sumiennie spłacałeś swoje zadłużenie, to jest duża szansa, że ZUS przyzna Ci kolejny układ ratalny.

Wysokość zadłużenia i uznanie długu

W układzie ratalnym z ZUS znajdziesz tabelę z Twoimi zaległościami. Oprócz składek będą to również naliczone do tej pory odsetki, opłata dodatkowa oraz koszty upomnień. Sprawdź dokładnie, czy sumy wskazane przez ZUS są prawidłowe.

Zrób to wnikliwie, ponieważ jeden z ustępów umowy będzie stwierdzał, że uznajesz kwotę należności wskazaną przez ZUS. Będzie zatem lepiej, gdy nie uznasz kwoty wyższej niż konieczna.

Opłata prolongacyjna

W okresie trwania układu ZUS nie nalicza Ci odsetek. Nalicza za to opłatę prolongacyjną. Wynosi ona 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy.

Układ ratalny z ZUS a egzekucja

W układzie ratalnym ZUS zobowiązuje się do:

 • zawieszenia egzekucji należności składkowych objętych umową,
 • niewszczynania nowych postępowań egzekucyjnych co do tych składek,
 • niewznawiania postępowań egzekucyjnych dotyczących składek objętych układem,
 • umorzenia egzekucji prowadzonych w związku ze składkami objętymi układem pod warunkiem ich całkowitej spłaty.

Pamiętaj, aby sprawdzić, czy w/w zobowiązania ZUS zostały wpisane do umowy.

Data płatności

Raty musisz płacić w terminie, aby ZUS nie miał podstaw do zerwania układu. Dlatego też zwróć uwagę, jaką datę ZUS przyjmuje za datę dokonania zapłaty. Jeśli będzie to data uznania rachunku bankowego ZUS, to pamiętaj, że liczy się moment, w którym przelew doszedł do ZUS, a nie moment, w którym go wysłałeś.

Przedawnienie

Układ ratalny zawiesza terminy przedawnienia składek. Zawieszenie następuje w chwili zawarcia umowy i kończy się w dniu płatności ostatniej raty.

Podstawy zerwania układu

ZUS określa w umowie podstawy zerwania układu. Wśród najważniejszych:

 • zazwyczaj dwie nieopłacone raty,
 • nieopłacanie składek bieżących,
 • wyjście na jaw okoliczności wskazującej, że wprowadziłeś Zakład w błąd celem uzyskania ulgi.

Pomoc de minimis

Rozłożenie na raty jest traktowane jako pomoc de minimis, która jest limitowana. Jeśli korzystałeś już z tej pomocy albo zamierzasz z niej korzystać w przyszłości, to pamiętaj, że rozłożenie składek na raty „zjada” przysługujący Ci limit.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: bodzionymarcin@poczta.onet.pl

20 marca 2020

Marcin BodzionyKomentarze (0)

Koronawirus, a ulgi w ZUS

 

Jeśli tu trafiłeś, to prawdopodobnie koronawirus sprawił, że poszukujesz informacji na temat ulgi w zapłacie składek ZUS.

Jakiej ulgi może udzielić ZUS?

Możesz zwrócić uwagę na trzy podstawowe ulgi:

 1. odroczenie terminu płatności składek,
 2. rozłożenie zaległych składek na raty,
 3. umorzenie zaległych składek.

Co to znaczy odroczenie?

Za sprawą informacji przedstawianych przez ZUS w chwili obecnej najczęściej mówi się o tym pierwszym rozwiązaniu. Wiedz jednak, że dotyczy ono składek, których termin płatności jeszcze nie minął. Zasadą jest, że odroczyć można tylko ten termin, który jeszcze nie upłynął.

Co ze składkami, których termin płatności minął?

Składki, których termin płatności do ZUS już minął przekształciły się w składki zaległe. Od tych składek naliczane są odsetki. Dodatkowo, ZUS może wysłać Ci upomnienie, którego koszty ponosisz Ty. Może też przymusowo egzekwować takie składki. Koszty egzekucyjne także zostaną przerzucone na Ciebie.

Z czym wiąże się rozłożenie na raty?

Jeśli chcesz tego uniknąć, to możesz złożyć np. wniosek o rozłożenie składek na raty. Jeśli zostanie przyjęty, to podpiszesz z ZUS umowę nazywaną układem ratalnym. ZUS rozłoży Ci płatność zaległości na raty. Nie będzie to jednak darmowe (o ile nie powstaną odpowiednie przepisy).

Po pierwsze, będziesz musiał formalnie uznać swój dług względem ZUS – dlatego przelicz, czy kwota zaległości na umowie odpowiada faktycznie istniejącej zaległości, abyś chcąc skorzystać z ulgi nie uznał wyższego długu.

Po drugie, ZUS naliczy Ci opłatę prolongacyjną. Opłata prolongacyjna to takie specyficzne odsetki. Specyficzne, bo o połowę mniejsze niż standardowe.

Czy zawsze uzyskam ulgę?

Zwróć proszę uwagę, że udzielenie każdej ze wskazanych wyżej ulg jest uznaniowe. Oznacza to, że składając wniosek o ulgę nie możesz być pewien, że zostanie Ci przyznana. Dużo zależy tu od odpowiedniego umotywowania wniosku oraz Twojej sytuacji materialnej. Może być tak, że sam koronawirus nie spowoduje, że ZUS oceni Twoją sytuację jako uzasadniającą udzielenie ulgi. Niemniej jednak, nie konfabuluj, ZUS zweryfikuje Twoje dane finansowe w oparciu o dokumenty.

***

Jeśli zainteresował Cię ten wpis i chcesz pozostać na moim blogu nieco dłużej, to polecam Ci inne posty. Na przykład ten o regułach gry w kontroli ZUS.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: bodzionymarcin@poczta.onet.pl

W toku kontroli ZUS inspektor prawdopodobnie będzie chciał kogoś przesłuchać. Najczęściej będą to Twoi pracownicy – byli lub obecni. ZUS powinien Ciebie – jako płatnika – zawiadomić o tym fakcie. W pouczeniu znajdzie się informacja, że masz prawo uczestniczyć w tej czynności. Z mojego doświadczenia wynika, że zwłaszcza na początku kontroli, wielu płatników bagatelizuje wezwania na przesłuchania. Uważają, że nie ma sensu zawracać sobie nimi głowy. Udział w przesłuchaniu w ZUS jest niedoceniany.

Zeznania świadków są natomiast bardzo często wykorzystywane jako obciążające płatnika. Tu zaznaczam, że wcale nie musi być tak, że Twój pracownik przyszedł na przesłuchanie z zamiarem zeznania na Twoją niekorzyść. Często intencje są dobre, ale ostateczna treść protokołu przesłuchania wcale tego nie oddaje.

Dlaczego protokół przesłuchania może być niekorzystny?

Powodów takiego stanu rzeczy może być kilka. Wśród tych, które spotykam najczęściej, są:

– stres – pod wpływem często silnych emocji trudno zebrać myśli, przypomnieć sobie pewne fakty, a zwłaszcza precyzyjnie je przekazać,

– pytania zadawane w sposób bardzo ogólny – wielu inspektorów nie formułuje pytań precyzyjnie, co powoduje, że odpowiedzi świadków również bywają nieprecyzyjne,

– swoboda w notowaniu odpowiedzi przez inspektora kontroli – często jest tak, że inspektor wysłuchuje odpowiedzi świadka, czasem wchodzi z nim w dyskusję, a potem swoimi słowami opisuje odpowiedź świadka,

– jednostronność pytań – pytania zadaje tylko inspektor.

Te i wiele innych czynników powodują, że ostateczny kształt protokołu z przesłuchania świadka może być dla Ciebie niekorzystny.

Co mogę zrobić?

Większość ze wskazanych wyżej problemów możesz rozwiązać biorąc udział w przesłuchaniu w ZUS samemu lub wysyłając na nie pełnomocnika. Moim zdaniem najlepiej jest udzielić pełnomocnictwa do takiej czynności osobie, która posiada doświadczenie w przesłuchaniach. Najlepiej, gdy doświadczenie to pochodzi z przesłuchań w toku kontroli podatkowej lub kontroli ZUS. Jest to bowiem czynność dynamiczna, podczas której trzeba reagować szybko i celnie. Osobie bez doświadczenia będzie o to bardzo trudno.

Doświadczony pełnomocnik:

– może zmniejszyć stres świadka – świadek nie będzie sam na sam z inspektorem i będzie czuł, że w razie problemu może liczyć na wsparcie,

– może prostować lub wnosić zastrzeżenia do zadawanych pytań – najczęściej powoduje to ich doprecyzowanie przez inspektora,

– przypilnuje, aby treść zeznań świadka została maksymalnie precyzyjnie zapisana w protokole (bez pominięć, uogólnień i uproszczeń),

– będzie mógł zadać świadkowi pytania, co do których spodziewa się, że odpowiedzi mogą świadczyć na Twoją korzyść,

– w razie potrzeby poprosi o przerwę,

– zainterweniuje, gdy sposób, okoliczności lub miejsce przesłuchania będą nieodpowiednie,

– zareaguje w inny odpowiedni sposób, gdy będzie to konieczne.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: bodzionymarcin@poczta.onet.pl

Dostałem / dostałam wezwanie na przesłuchanie w ZUS. Czy mam się czego obawiać? Jak się do niego przygotować? Co mi grozi?

Ten wpis rozpoczyna serię publikacji na temat przesłuchań w toku kontroli prowadzonej przez ZUS. Zeznania bardzo często bywają jednymi z najważniejszych dowodów, na które powołuje się ZUS w protokole kontroli oraz ewentualnej późniejszej decyzji. Dlatego też ważne jest dobre przygotowanie do tej czynności.

Rola w kontroli ZUS

W toku kontroli ZUS możesz otrzymać wezwanie na przesłuchanie. W rezultacie będziesz przesłuchiwana / przesłuchiwany jako świadek, ubezpieczony albo płatnik składek. Wezwanie, które wysłał Ci ZUS najprawdopodobniej określa rolę, w której wystąpisz. Jeśli nie – nie widzę przeszkód by jeszcze przed przesłuchaniem tę kwestię ustalić. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia Twoich praw, obowiązków, ale również potencjalnych konsekwencji związanych z przesłuchaniem.

Ustalenie swojej roli

W jaki sposób to zrobić? Jeśli Inspektor ZUS nie wskazał w wezwaniu charakteru, w jakim wzywa Cię na przesłuchanie, to najprawdopodobniej (najczęściej na końcu pisma) umieścił swoje dane kontaktowe (zazwyczaj numer telefonu). W praktyce Inspektorzy często proszą, aby telefonicznie potwierdzić swoje stawiennictwo. Jest to dobra okazja, by wprost zapytać Inspektora, w jakim charakterze będziesz przesłuchiwana / przesłuchiwany. Uważam, że Inspektor nie ma podstaw, aby odmówić Ci udzielenia takiej informacji.

Rola w przesłuchaniu a specyfika pytań ZUS

Przebieg przesłuchania i rodzaj pytań, których możesz się spodziewać zależy w głównej mierze od specyfiki Twojej sprawy. Możesz jednak spróbować generalnie założyć, że:

 • jako płatnik najprawdopodobniej odpowiesz na pytania związane z Twoją firmą. Inspektor poprosi Cię np. o przybliżenie specyfiki zatrudnienia w Twoim przedsiębiorstwie, struktury organizacyjnej, zakresu obowiązków poszczególnych osób, zasad współpracy, historii poszczególnych zatrudnionych,  itp.,
 • jako ubezpieczonego ZUS zapyta Cię o szczegóły Twojej relacji z pracodawcą. W rezultacie porozmawiasz z Inspektorem o swoich obowiązkach w firmie, zasadach wynagradzania, odpowiedzialności wynikającej z umowy, doświadczeniu zawodowym, wykształceniu lub sposobie spędzania czasu podczas zwolnienia,
 • będąc świadkiem prawdopodobnie wypowiesz się na temat swoich spostrzeżeń dotyczących zdarzeń / sytuacji, które widziałeś / widziałaś lub o których słyszałaś / słyszałaś. Świadkowi zazwyczaj najtrudniej przewidzieć konkretne zagadnienia, które mogą być omawiane. Pomoc możesz jednak odnaleźć w wezwaniu, które może nieco przybliżać sprawę (dane płatnika, przedmiot i okres kontroli).

Przygotowanie

Ustaliłeś / ustaliłaś swoją rolę. Przypuszczasz, jakich pytań możesz się spodziewać. Teraz możesz przygotować się do przesłuchania. O tym, jak odpowiednio nastawić się na wizytę w ZUS przeczytasz w kolejnym wpisie, do którego Cię zapraszam.

P.S. Pamiętaj o zabraniu ze sobą dowodu osobistego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: bodzionymarcin@poczta.onet.pl

 

Może. A nawet musi.

Organy podatkowe mają obowiązek informować ZUS o stwierdzonych przypadkach naruszenia przepisów zusowskich.

W praktyce jest to najczęściej konsekwencja kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego. Dlatego też uważam, że udzielając wyjaśnień, składając zeznania, czy też generalnie broniąc swojego stanowiska przed urzędem skarbowym warto mieć na uwadze ewentualne skutki na gruncie ubezpieczeń społecznych. Często dotkliwsze.

Może bowiem zdarzyć się tak, że broniąc się przed konsekwencjami podatkowymi zwiększamy ryzyko konsekwencji składkowych. Brak świadomości w tym zakresie może doprowadzić do niepożądanej sytuacji. Otóż nie tylko nie odeprzemy zarzutów urzędu, ale dodatkowo dostarczymy dowodów na swoją niekorzyść w ewentualnym przyszłym postępowaniu przed ZUS.

Stąd też będąc kontrolowanym warto obierać strategię, która uwzględnia nie tylko ryzyka bieżące, ale także te przyszłe.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: bodzionymarcin@poczta.onet.pl